Practitioners > The 16th China Medical Team

The 16th China Medical Team

第16期援马耳他医疗队

2020.10-2021.10

the 16th China Medical Team

蒋亚文 刘鸿燕 盛洁瑾

王焕勇 徐利飞 刘    金

Jiang Yawen, Liu Hongyan, Sheng Jiejin

Wang Huanyong, Xu Lifei, Liu Jin